Help
Прислано webmaster на 15.12.2007 00:25:20

Завдання

Завдання задач, які доступні учасникам, можна подивитися у електронному вигляді. На умови можна подивитись, використавши меню (пункт "Завдання"). У кожній умові вказується обмеження по часу і пам’яті та посилання, по якому можна відіслати на перевірку розв’язок цієї задачі. Також задається формат вхідних та вихідних даних, їхні приклади. Формат вхідних та вихідних даних Вашого розв’язку повинен точно співпадати із даними в умові. Інакше система перевірки сприйме це як неправильну відповідь. Для того, щоб перевірити правильність формату даних, можна відіслати на перевірку лише на першому тесті.

Надсилання розв’язків

Розв’язком вважається текст програми, написаний на одній з дозволених мов програмування, який у подальшому можна відкомпілювати відповідним компілятором та перевірити на всіх тестах.

Якщо Ви написали розв’язок – необхідно відправити його на перевірку. Для цього необхідно перейти по посиланню в кінці умови, вибрати відповідний пункт меню. При цьому потрібно ввести логін та пароль учасника або команди, мову програмування, на якій написаний розв’язок, номер задачі, текст розв’язку задачі та вибрати режим перевірки (повністю чи лише на першому тесті).

Приклади розвязків.

Умова: програма зчитує двоцифрове число і виводить через пробіл кожну цифру окремо.

Приклад розв’язку на мові програмування Pascal:

var
  a,b,c:integer;
begin
    read(a);
    b := a div 10;
    c := a mod 10;
    writeln(b,' ',c);
end.
 

Приклад розв’язку на мові програмування С++ (перший варіант):

#include <cstdio>
 
int main(){
 int a = 0;
 scanf("%d", &a);
 printf("%d %d\n", a/10, a%10);
 return 0;
}
 

Приклад розв’язку на мові програмування С++ (другий варіант):

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main(){
 int a = 0;
 cin >> a;
 cout << a/10 << " " << a%10 << endl;
 return 0;
}

Лише перший тест

Якщо відправити розв’язок із відміткою «лише перший тест», то Ваш розв’язок буде протестовано лише на одному тесті (перший тест з умови, вказаний у прикладах вхідних та вихідних даних). Результати цієї перевірки ні на що не впливають. Це зручно використовувати для того, щоб перевірити правильність формату вихідних даних. Також, якщо у Вас виникають труднощі із компіляцією програми, то спочатку бажано спробувати відправити у цьому режимі, щоб побачити результат.

Перевірка розв’язків

Тестування відбувається в автоматичному режимі. Після отримання Вашого розв’язку, він компілюється у виконуваний файл. Потім отримана програма запускається на кожному тесті. На вхід даються відповідні вхідні дані, а програма повинна повернути результат, який порівнюється із еталонним. Якщо результати співпали і програма вклалася у відповідні обмеження, тоді цей тест зарахований і тестування продовжується на наступному тесті. Розв’язок вважається правильним, якщо всі тести зараховано.

Рейтинг (монітор)

Рейтинг працює наступним чином: Вище в рейтингу той, хто здав більшу кількість задач (написав правильно алгоритм для розв'язку задачі). При однаковій кількості зданих задач враховується кількість спроб: чим менше - тим вищий рейтинг. Спроби, які були здані з поміткою «лише перший тест», не враховуються.